Cartref Cymunedol.
Theatr o Safon Byd.

Image by Haworth Tompkins

O sioeau byd-enwog sy’n cael eu creu yn Sir y Fflint i’n gwaith ni sydd wedi ennill gwobrau gyda phobl ifanc a hŷn – ers dros 40 mlynedd mae ein hadeilad wedi bod yn arloesi mewn rhagoriaeth ac yn gartref i’n cymuned ni.

Ond mae’r adeilad angen ei ailddatblygu ar frys i sicrhau nid yn unig ei fod yn ddiogel ac yn addas i bwrpas ond hefyd i greu cartref gwyrdd ac ysbrydoledig i’n cymuned ni am y 40 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Bydd y prosiect unigryw yma yn sicrhau bod Gogledd Cymru’n cadw’r adnodd hanfodol a chynaliadwy yn ariannol yma ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cartref Cymunedol.
Theatr o Safon Byd.

O sioeau byd-enwog sy’n cael eu creu yn Sir y Fflint i’n gwaith ni sydd wedi ennill gwobrau gyda phobl ifanc a hŷn – ers dros 40 mlynedd mae ein hadeilad wedi bod yn arloesi mewn rhagoriaeth ac yn gartref i’n cymuned ni.

Ond mae’r adeilad angen ei ailddatblygu ar frys i sicrhau nid yn unig ei fod yn ddiogel ac yn addas i bwrpas ond hefyd i greu cartref gwyrdd ac ysbrydoledig i’n cymuned ni am y 40 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Bydd y prosiect unigryw yma yn sicrhau bod Gogledd Cymru’n cadw’r adnodd hanfodol a chynaliadwy yn ariannol yma ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Image by Haworth Tompkins

Diwrnod Agored Cyhoeddus

Mae gennym ddiwrnod llawn ble cewch y cyfle i ddod i gael mwy o wybodaeth. Dewch draw i un o’n sgyrsiau am ddim i weld beth rydym yn ei gynllunio gyda’r adeilad, cael taith am ddim o amgylch gefn y llwyfan, cwrdd â rhai o’n tîm fydd yn datblygu’r prosiect hwn a chyfle i chi ofyn unrhyw gwestiwn sydd gennych.

Calendar-Icon-150x150

Dydd Sul 1 Medi

Theatr Clwyd | 10yb – 5yh

Er mwyn ein helpu ni i drin niferoedd, archebwch eich tocynnau am ddim trwy’r linciau isod, os gwelwch yn dda.