Llun: Philip Vile

Iechyd a

Mae ein prosiectau iechyd a lles sydd wedi ennill gwobrau’n gwneud byd o wahaniaeth i bobl fregus yn ein cymuned ni – o Ganu ar gyfer Iechyd yr Ysgyfaint a gweithdai iechyd meddwl i Gelf o’r Gadair Freichiau ar gyfer y rhai sy’n dechrau colli eu cof (gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) a’n Caffi Celfyddydau Cof ar gyfer y rhai sy’n byw gyda dementia.

Wrth galon y gwaith ailddatblygu bydd ystafell iechyd a lles gyda chyfleusterau newid arbenigol a gardd synhwyraidd – llecyn heddychlon, ar wahân, gyda goleuadau synhwyraidd y mae posib eu haddasu, mynediad hwylus ac offer penodol.

Bydd y gofod hwn â’i ffocws llwyr ar helpu’r rhai yn ein cymunedau ni sydd ag anghenion penodol a fydd yn elwa o’n gwaith celfyddydau, iechyd a lles cynyddol.

Iechyd a

Mae ein prosiectau iechyd a lles sydd wedi ennill gwobrau’n gwneud byd o wahaniaeth i bobl fregus yn ein cymuned ni – o Ganu ar gyfer Iechyd yr Ysgyfaint a gweithdai iechyd meddwl i Gelf o’r Gadair Freichiau ar gyfer y rhai sy’n dechrau colli eu cof (gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) a’n Caffi Celfyddydau Cof ar gyfer y rhai sy’n byw gyda dementia.

Wrth galon y gwaith ailddatblygu bydd ystafell iechyd a lles gyda chyfleusterau newid arbenigol a gardd synhwyraidd – llecyn heddychlon, ar wahân, gyda goleuadau synhwyraidd y mae posib eu haddasu, mynediad hwylus ac offer penodol.

Bydd y gofod hwn â’i ffocws llwyr ar helpu’r rhai yn ein cymunedau ni sydd ag anghenion penodol a fydd yn elwa o’n gwaith celfyddydau, iechyd a lles cynyddol.

Llun: Philip Vile

Llun: Philip Vile

Lle i

Am y tro cyntaf, bydd gan deuluoedd, plant a phobl ifanc gyfleusterau wedi’u cynllunio ar eu cyfer – gyda man chwarae dan do, cae chwarae antur wedi’i gynllunio’n arbennig, gwell mynediad i bawb gyda lle i barcio eich pram, toiledau teulu i’w rhannu a lle newid babi ac arlwyo llawer gwell i deuluoedd – bydd hyn i gyd yn ein helpu ni i barhau i gyflwyno plant i fyd y theatr ac i’r celfyddydau a chwarae creadigol er mwyn dysgu am oes.

0108_N31_htweb_long

Llun: Philip Vile

Lle i

Am y tro cyntaf, bydd gan deuluoedd, plant a phobl ifanc gyfleusterau wedi’u cynllunio ar eu cyfer – gyda man chwarae dan do, cae chwarae antur wedi’i gynllunio’n arbennig, gwell mynediad i bawb gyda lle i barcio eich pram, toiledau teulu i’w rhannu a lle newid babi ac arlwyo llawer gwell i deuluoedd – bydd hyn i gyd yn ein helpu ni i barhau i gyflwyno plant i fyd y theatr ac i’r celfyddydau a chwarae creadigol er mwyn dysgu am oes.

0108_N31_htweb_long

Llun: Edmund Sumner

Darganfod, Archwilio

Mae miloedd o bobl, ifanc a hen (hŷn), yn gweithio gyda ni bob blwyddyn gan ddysgu sgiliau newydd, creu cymunedau newydd ac archwilio eu creadigrwydd.

Bydd yr hwb ieuenctid yn lle diogel a chreadigol ar gyfer ymarfer, cyfarfod ac ymlacio – lle i bobl ifanc fod yn berchen arno. Bydd gan ein gweithdai wythnosol ystafelloedd addas i bwrpas a bydd ein gofod yn addas i addysgu sgiliau trosglwyddadwy’n seiliedig ar arbenigedd theatrig mewn gwisgoedd, goleuadau, sain, props, celf olygfaol ac adeiladu setiau.

0
Sesiynau Ymgysylltu Creadigol cafwyd eu cynnal yn 2018/19
0
Nifer o fynychwyr
ar gyfer sesiynau Ymgysylltu Creadigol yn 2018/19

i bawb

Bydd gan bawb fynediad i’n hadeilad.

Bydd mynediad y 21ain ganrif yn golygu lifftiau maint addas (ac yn bwysicach fyth, rhai sy’n weithredol!), drysau ehangach, arwyddion gwell, toiledau a chownteri hygyrch, offer newydd ar gyfer sioeau sain ddisgrifiad, capsiwn, hamddenol a gydag arwyddion, yn ogystal ag ardaloedd torri allan a gerddi awyr agored, tawel.

Byddem hefyd yn sicrhau bod ein hardaloedd cefn llwyfan yn hollol hygyrch ar gyfer gwneuthurwyr theatr broffesiynol gydag anghenion hygyrch.

i bawb

Bydd gan bawb fynediad i’n hadeilad.

Bydd mynediad y 21ain ganrif yn golygu lifftiau maint addas (ac yn bwysicach fyth, rhai sy’n weithredol!), drysau ehangach, arwyddion gwell, toiledau a chownteri hygyrch, offer newydd ar gyfer sioeau sain ddisgrifiad, capsiwn, hamddenol a gydag arwyddion, yn ogystal ag ardaloedd torri allan a gerddi awyr agored, tawel.

Byddem hefyd yn sicrhau bod ein hardaloedd cefn llwyfan yn hollol hygyrch ar gyfer gwneuthurwyr theatr broffesiynol gydag anghenion hygyrch.

Llun: Philip Vile

Taro’r nodyn

Ni yw cartref Gwasanaeth Cerddoriaeth Sir y Fflint sy’n gweithio yn ein hysgolion ni i sicrhau bod cariad at gerddoriaeth (yn ogystal â cherddorion o safon uchel iawn!) yn parhau i gael ei meithrin yn Sir y Fflint.

Bydd gofod ymarfer ac addysgu newydd ar gyfer ensembles ac unigolion yn cael ei gefnogi gan storfa offerynnau o ansawdd uchel (i sicrhau bod ein hofferynnau ni i gyd yn cael gofal priodol!).

Llun: Philip Vile

Taro’r nodyn

Ni yw cartref Gwasanaeth Cerddoriaeth Sir y Fflint sy’n gweithio yn ein hysgolion ni i sicrhau bod cariad at gerddoriaeth (yn ogystal â cherddorion o safon uchel iawn!) yn parhau i gael ei meithrin yn Sir y Fflint.

Bydd gofod ymarfer ac addysgu newydd ar gyfer ensembles ac unigolion yn cael ei gefnogi gan storfa offerynnau o ansawdd uchel (i sicrhau bod ein hofferynnau ni i gyd yn cael gofal priodol!).