Llun gan Howarth Tompkins

Dyfodol i ni i gyd

Rydyn ni’n angerddol am achub ein planed ac rydyn ni eisiau sicrhau bod ein hadeilad yn gynaliadwy, yn amgylcheddol gyfeillgar a bod ei ôl troed carbon yn llawer iawn llai. Mae hynny’n golygu bod rhaid i ni reoli ynni a gwastraff yn well.

Mae adeilad gwyrdd, cynaliadwy, yn ein helpu ni i wneud arbedion carbon a defnyddio ein hadnoddau’n well – i greu theatr o safon byd a datblygu prosiectau dysgu ac ymgysylltu cymunedol – nid talu biliau ynni cynyddol.

Llun gan Howarth Tompkins

Tyfu Gyda’n

Rydyn ni’n gwybod bod natur yn llesol i ni, felly bydd ein gofod newydd yn wyrdd a hardd.

Efallai y bydd gan y theatr erddi synhwyraidd i gefnogi ein gwaith iechyd a lles. Gallai plant archwilio cae chwarae antur a byddai ein gardd yn tyfu cynnyrch ar gyfer ein caffi ac yn creu profiadau dysgu. Wedi’i amgylchynu gan goed, byddai’r bryncyn yn encil hamddenol braf.

Llun gan Howarth Tompkins

Tyfu Gyda’n

Rydyn ni’n gwybod bod natur yn llesol i ni, felly bydd ein gofod newydd yn wyrdd a hardd.

Efallai y bydd gan y theatr erddi synhwyraidd i gefnogi ein gwaith iechyd a lles. Gallai plant archwilio cae chwarae antur a byddai ein gardd yn tyfu cynnyrch ar gyfer ein caffi ac yn creu profiadau dysgu. Wedi’i amgylchynu gan goed, byddai’r bryncyn yn encil hamddenol braf.

Llun gan Skelly & Couch

Pŵer byd

Bydd yr adeilad hwn yn ysbrydoli arloesi ac yn rhoi gweledigaeth o’r technolegau y mae’n rhaid i ni i gyd eu croesawu.

Byddwn yn

Faint rydym yn ei wario ar nwy, trydan a dŵr. Bydd adeilad sydd wedi’i gynllunio’n dda a’i inswleiddio yn sicrhau arbedion mawr!

Byddwn yn

Efallai y bydd ein toiledau’n defnyddio dŵr glaw a gallai golau’r haul sy’n taro’r to gael ei drosi yn wres a thrydan gyda phanelau ffotofoltäig.

Byddwn yn

Bydd aer oer a phoeth yn cael ei ailgylchu o amgylch yr adeilad gan ddarparu system wresogi ac oeri effeithlon a chost isel – gyda phlanhigion yn tyfu i fyny ein waliau ac ar ein to, gan ddarparu inswleiddiad naturiol.

Byddwn yn

Ynni byd natur i helpu i bweru ein hadeilad ac, os yw hynny’n bosib, rhoi’n ôl i’r grid cenedlaethol.

Pŵer byd

Bydd yr adeilad hwn yn ysbrydoli arloesi ac yn rhoi gweledigaeth o’r technolegau y mae’n rhaid i ni i gyd eu croesawu.

Byddwn yn

Faint rydym yn ei wario ar nwy, trydan a dŵr. Bydd adeilad sydd wedi’i gynllunio’n dda a’i inswleiddio yn sicrhau arbedion mawr!

Byddwn yn

Efallai y bydd ein toiledau’n defnyddio dŵr glaw a gallai golau’r haul sy’n taro’r to gael ei drosi yn wres a thrydan gyda phanelau ffotofoltäig.

Byddwn yn

Bydd aer oer a phoeth yn cael ei ailgylchu o amgylch yr adeilad gan ddarparu system wresogi ac oeri effeithlon a chost isel – gyda phlanhigion yn tyfu i fyny ein waliau ac ar ein to, gan ddarparu inswleiddiad naturiol.

Byddwn yn

Ynni byd natur i helpu i bweru ein hadeilad ac, os yw hynny’n bosib, rhoi’n ôl i’r grid cenedlaethol.

Llun gan Skelly & Couch

0 %
Gostyngiad posib mewn allyriadau CO2

Adeilad newydd arfaethedig o’i gymharu â’r

adeilad presenol gyda phob system yn weithredol

0 %
Gostyngiad posib
mewn ôl troed carbon

Adeilad newydd arfaethedig o’i gymharu â’r

adeilad presenol gyda phob system yn weithredol