Llun: Philip Vile

Adeiladu

Ar hyn o bryd mae ein setiau ni’n cael eu gwneud oddi ar y safle mewn warws drud sy’n cael ei rentu – bydd gweithdy newydd y mae ei wir angen gydag offer weldio, gwaith coed a phaentio setiau’n gyfle i ni adeiladu setiau’n fwy effeithlon ac yn fwy diogel, gan arbed arian ar yr un pryd.

Gyda phawb o dan yr un to, gallwn gydweithio mwy ac ymateb i’n cynllunwyr a’n cyfarwyddwyr. Gall oriel wylio newydd olygu y gallwch chi wylio ein setiau ni’n cael eu hadeiladu a’u paentio (o le diogel).

Yn aml mae angen i gyfarwyddwyr a dylunwyr newid syniadau yn ystod ymarferion. Bydd cael popeth mewn un lle (yn hytrach na’i wasgaru dros Yr Wyddgrug) yn golygu gallwn fod yn fwy addasol ac ymatebol i’r newidiadau hyn. Caiff effaith gadarnhaol enfawr ar y ffordd rydyn ni’n gweithio. Jim (Tîm Cynhyrchu).

Bydd ein tîm gwisgoedd yn symud yn nes at ein hystafelloedd ymarfer mewn ardal arbenigol gydag ystafelloedd ffitio priodol, cyfrifiaduron sy’n gweithio, awyru gwell, golau gwell (fel ein bod yn gallu gweld beth rydyn ni’n ei bwytho) ac offer!

I gael y gwisgoedd i’r llwyfan yn barod ar gyfer sioe gyda’r nos, bydd lifft newydd a choridor mynediad yn galluogi symud y gwisgoedd yn rhydd o amgylch yr adeilad, gan olygu ei bod yn haws golchi yn ystod ac ar ôl sioeau!

Llun: Philip Vile

Llun: Philip Vile

Mewn

Bydd ein hystafelloedd ymarfer newydd yn addas i bwrpas a’r maint priodol ar gyfer ein llwyfannau ni – bydd nenfydau uwch a gwell mynediad yn sicrhau bod yr actorion yn gallu ymarfer ar setiau ffug a bydd systemau gwresogi ac awyru gwell yn eu cadw ar dymheredd creadigol llawer gwell*!

Hefyd byddwn yn gallu ymarfer dawnsio oherwydd bydd gennym ni lawr sbring – sy’n hanfodol ar gyfer cadw cymalau dawnswyr yn ddiogel!

*Mewn difrif calon – mae’n anodd iawn canolbwyntio pan rydych chi’n crynu o oerni!

Llun: Philip Vile

Mewn

Bydd ein hystafelloedd ymarfer newydd yn addas i bwrpas a’r maint priodol ar gyfer ein llwyfannau ni – bydd nenfydau uwch a gwell mynediad yn sicrhau bod yr actorion yn gallu ymarfer ar setiau ffug a bydd systemau gwresogi ac awyru gwell yn eu cadw ar dymheredd creadigol llawer gwell*!

Hefyd byddwn yn gallu ymarfer dawnsio oherwydd bydd gennym ni lawr sbring – sy’n hanfodol ar gyfer cadw cymalau dawnswyr yn ddiogel!

*Mewn difrif calon – mae’n anodd iawn canolbwyntio pan rydych chi’n crynu o oerni!

Bydd gennym ystafell ymarfer sydd yr un maint â’n llwyfan ac sydd â nenfwd uchel – gwych ar gyfer setiau mawr a’n sioeau uchelgeisiol bob amser. Tamara (Cyfarwyddwr Artistig)

Lluniau: Philip Vile | Andy Chopping

Lle i

Rydyn ni eisiau i actorion gorau’r wlad ddod i berfformio ar ein llwyfannau ni ond mae’r ystafelloedd gwisgo’n eithaf difrifol ar hyn o bryd – bydd eu hadnewyddu i ddarparu gofod hamddenol y gall actorion ei alw’n gartref oddi cartref a hefyd sicrhau gwell mynediad a phreifatrwydd yn gwneud perfformio yn Theatr Clwyd yn fwy apelgar fyth.

Lle i

Rydyn ni eisiau i actorion gorau’r wlad ddod i berfformio ar ein llwyfannau ni ond mae’r ystafelloedd gwisgo’n eithaf difrifol ar hyn o bryd – bydd eu hadnewyddu i ddarparu gofod hamddenol y gall actorion ei alw’n gartref oddi cartref a hefyd sicrhau gwell mynediad a phreifatrwydd yn gwneud perfformio yn Theatr Clwyd yn fwy apelgar fyth.

Lluniau: Philip Vile | Andy Chopping