Image by Haworth Tompkins

Profiad

Bydd ein mannau cyhoeddus yn agored, golau a hygyrch – gyda bar a swyddfa docynnau wedi’u hail-greu ar gyfer gwasanaeth cyflymach, llai o giwio, gwell croeso a mwy o seddau i ymlacio ynddynt cyn y sioeau.

Bydd ffenestri gwydr enfawr yn rhoi golygfeydd godidog gyda mynediad i deras allanol. Bydd yr orielau a’r sinema’n cael gwedd newydd, bydd y lifft yn cael ei gwella a bydd bar cyfforddus y tu allan i’n sinema. Bydd ein siop anrhegion boblogaidd yn cael ei hailwampio i gynnig y cynnyrch Cymreig gorau a chrefftau a chardiau.

Bydd cegin addas i bwrpas newydd gyda’r bwyty’n cael ei symud i’r llawr cyntaf yn golygu golygfeydd gwych a bydd brecwast, cinio a phrydau bwyd cyn y theatr ar gael gan gynnwys y cynnyrch gorau o Ogledd Cymru mewn awyrgylch cyfforddus a hardd.

Am y tro cyntaf ers blynyddoedd, byddwn yn gallu cynnal a darparu ar gyfer digwyddiadau mawr, mewn ystafell digwyddiadau ar ei newydd wedd a gaiff ei chynllunio fel gofod cofiadwy ar gyfer pob math o achlysuron.

Bydd pedair gwaith yn rhagor o doiledau yn yr adeilad!

Bydd mwy o doiledau hygyrch ar gael (gan gynnwys toiledau llai i blant) a thoiledau i’w rhannu/ystafelloedd teulu gyda chyfleusterau newid.

Nid yn unig hynny (yn wahanol i’n toiledau presennol), bydd pob toiled newydd yn gweithio’n iawn a dŵr glaw fydd yn cael ei ddefnyddio i’w gweithio, i wella ein rhinweddau amgylcheddol.

Efallai nad yw toiledau yn ymddangos mor bwysig â hynny, ond dywedasoch wrthym fod diffyg toiledau yn creu anhwylustod yn aml. Bydd hyn yn datrys hynny ac yn arbed dŵr hefyd. Liam (Cyfarwyddwr Gweithredol)

Llun gan Philip Vile

Llun gan Philip Vile

Bydd pedair gwaith yn rhagor o doiledau yn yr adeilad!

Bydd mwy o doiledau hygyrch ar gael (gan gynnwys toiledau llai i blant) a thoiledau i’w rhannu/ystafelloedd teulu gyda chyfleusterau newid.

Nid yn unig hynny (yn wahanol i’n toiledau presennol), bydd pob toiled newydd yn gweithio’n iawn a dŵr glaw fydd yn cael ei ddefnyddio i’w gweithio, i wella ein rhinweddau amgylcheddol.

Image by Haworth Tompkins

Ein

Rydyn ni wrth ein bodd gyda’n theatrau. A phan wnaethon ni ofyn i chi, fe wnaethoch chi ddweud eich bod chi wrth eich bodd gyda nhw hefyd. Does dim rhaid eu newid yn llwyr, dim ond eu hadnewyddu – gan wneud y da yn wych.

Mwy o seddau cyfforddus, mwy o le i goesau, carpedi newydd, awyru a gwresogi priodol ac, ar ôl gwrando ar eich adborth chi, dau lwybr newydd yn Theatr Anthony Hopkins (i sicrhau llai o wasgu i’r seddau canol).

Bydd seddau’r balconi yn Theatr Emlyn Williams yn fwy hygyrch a bydd gwell llefydd (a mwy o lefydd) i gadeiriau olwyn yn y ddwy theatr.

Bydd cyfleusterau’r llwyfan yn cael eu huwchraddio. Bydd llwyfan Anthony Hopkins yn cael ei gryfhau a bydd mecaneg y llwyfan a’r systemau hedfan yn y ddau ofod yn cael eu hatgyweirio.