Wedi cael gwybod pam rydyn ni’n gwneud y prosiect yma? 👍
Wedi dysgu am ein cyn-gysylltiadau enwog? 👍
Wedi darllen am ein cynlluniau cyffrous? 👍

Os felly, rydyn ni eisiau cael gwybod am eich barn, eich adborth a’ch meddyliau chi. Byddem wrth ein bodd pe baech yn …

  1. Llenwi’r arolwg isod
  2. Rhannu’r safle yma gyda ffrindiau a theulu
  3. Dod i’n diwrnod agored cyhoeddus ddydd Sul 1 Medi
  4. Cael taith o amgylch yr adeilad (Cliciwch yma)
  5. Archebu lle yn ein sgyrsiau (Cliciwch yma)

Diolch i chi am ddarllen am y prosiect yma ac am rannu eich meddyliau gyda ni – rydyn ni i gyd yn haeddu ac angen yr adeilad yma ar gyfer y cenedlaethau i ddod – helpwch ni wrth i ni deithio ar y siwrnai yma gyda’n gilydd.

Image by Haworth Tompkins

Diwrnod Agored Cyhoeddus

Agored i Bawb

Mae diwrnod llawn wedi’i drefnu a gallwch chi ddod i un o’n sgyrsiau am ddim am beth rydyn ni’n bwriadu ei wneud gyda’r adeilad, cael taith 30 munud tu ôl i’r llenni, cyfarfod rhai o aelodau ein tîm sy’n troi’r prosiect yma’n realiti a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

I’n helpu ni i reoli’r niferoedd, archebwch eich tocynnau am ddim drwy ddefnyddio’r ddolen isod. Mae’n ailgyfeirio’n ôl i www.theatrclwyd.com

Cyfle i Archwilio’r Cynlluniau a Theithiau
Theatr Clwyd | Sul 1 Medi | 10am – 5yp

Ar y Ffordd

Gweld ni'n agosach at adref

Os na allech ddod draw i’n Diwrnod Agored Cyhoeddus, mae gennym nifer o sesiynau “ar leoliad” ble gallech ddarganfod mwy am y prosiect gan ein tîm.

Er mwyn ein galluogi ni i drin niferoedd, archebwch eich tocyn trwy glicio’r linc isod, os gwelwch yn dda.

Redirects back to www.theatrclwyd.com

Ar y Ffordd: Rhuthun
Y Ganolfan | Dydd Mawrth 27 Awst | 6yh – 9yh

Ar y Ffordd: Wrecsam
Prifysgol Glyndwr | Dydd Iau 29 Awst | 6yh – 9yh

Ar y Ffordd: Bwcle
Canolfan Hamdden Bwcle| Dydd Gwener 30 Awst | 6yh – 9yh

Ar y Ffordd: Fflint
Pafiliwn Jade Jones | Dydd Mawrth 3 Medi | 6yh – 9yh

Ar y Ffordd: Cei Connah
Garden Room, Wepre Park Visitor Centre |  Dydd Iau 5 Medi 5 | 6yh – 9yh

Ar y Ffordd: Caer
TBC | Dydd Gwener 6 Medi | 6yh – 9yh

Ymgynghoriadau Grwpiau Defnyddwyr

Drwy Wahoddiad Yn Unig

Byddwn yn cynnal cyfres o ymgynghoriadau drwy wahoddiad gyda grwpiau penodol sy’n gweithio gyda’r adeilad – bydd y gwahoddiadau’n mynd allan ar gyfer y rhain erbyn dydd Gwener 9 Awst – ond os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod i un o’r digwyddiadau yma, anfonwch e-bost i: capitalconsultation@theatrclwyd.com

Gwirfoddolwyr Theatr Clwyd 
Llun 5 Aws | 6yh – 9yh | Theatr Clwyd

 

Staff Theatr Clwyd
Maw 6 Aws | 10:30yb – 11:30yb | Theatr Clwyd

Grwpiau Dawns a Chymunedol
Maw 6 Aws | 6yh – 9yh | Theatr Clwyd

Staff Cyngor Sir y Fflint
Llun 12 Aws | 6yh – 9yh | Theatr Clwyd

Busnesau a Chyflenwyr Lleol
Maw 13 Aws | 6yh – 9yh | Theatr Clwyd

Rhieni Gweithdai Wythnosol | Cwmni 25/35/55
Mer 14 Aws | 6yh – 9yh | Theatr Clwyd

Staff Cyngor Sir y Fflint
Iau 15 Aws | 12yp – 2yp | Theatr Clwyd

Actorion a Chreuwyr 
Gwe 16 Aws | 3yp – 6yp | London Welsh Centre

Actorion a Chreuwyr 
Mer 21 Aws | 2:30yp – 5:30yp | Coleg Cerdd a Drama, Caerdydd

Actorion a Chreuwyr 
Sul 1 Medi | 11yb – 12yp | Theatr Clwyd