Pwy sy’n gwneud i’r cyfan

Dewch i gyfarfod rhai o’r tîm allweddol tu ôl i’r ailddatblygiad nodedig yma!

Haworth Tompkins

Stiwdio bensaernïol ym Mhrydain gydag enw da yn rhyngwladol am gynllunio theatrau. Mae eu prosiectau’n cynnwys yr Everyman Theatre yn Lerpwl, y Royal Court, Canolfan Gelfyddydau Battersea, yr Old Vic ym Mryste, a’r Bridge Theatre.

Llun: Padi Naderi / RIBA Collection

Kier

Mae Kier yn grŵp adeiladu blaengar sydd wedi gweithio ar lawer o safleoedd treftadaeth, celfyddydol a diwylliannol mwyaf nodedig y DU a bydd ei dîm lleol yn gweithredu’r ailddatblygiad.

Charcoal Blue

Mae’r Ymgynghorwyr Theatr Charcoal Blue yn gwmni cynllunio theatr, acwstig a digidol ymgynghorol blaengar. Mae eu prosiectau’n cynnwys yr Young Vic, Everyman Lerpwl, y National Theatre, yr Old Vic ym Mryste, a’r Tŷ Opera Brenhinol.

Skelly & Couch

Mae Skelly & Couch yn ymgynghorwyr peirianneg gwasanaethau ac amgylcheddau adeiladu. Maent yn darparu datrysiadau cynllunio cynaliadwy ar gyfer prosiectau pwrpasol.

Betts Associates

Yn enwog am eu dyfeisgarwch creadigol, eu ffordd fasnachol o feddwl a’u cynlluniau economaidd ac ymarferol, mae Betts yn un o beirianwyr ymgynghori mwyaf blaenllaw y DU.

Plann

Mae Plann yn cynnig cyngor strategol a chyfeiriad prosiect i brosiectau adeiladu cyfalaf diwylliannol sy'n cyflwyno prosiectau adeiladu cymhleth iawn sydd wedi ennill gwobrau.

Llun: Philip Vile

Liam Evans-Ford

Cyfarwyddwr Gweithredol | Ymunodd Liam â Theatr Clwyd fel Cyfarwyddwr Gweithredol yn 2016. Arferai weithio i’r Theatre Royal yng Nghaerefrog, gan chwarae rhan allweddol yn y gwaith ailddatblygu cyfalaf yno.

Jack Tilbury

Cyfarwyddwr Prosiect | Mae Jack wedi arwain prosiectau ar gyfer y National Theatre, yr Old Vic, yr Old Vic ym Mryste, Bush Theatre a Bridge Theatre. Mae’n arbenigwr blaengar ym maes rheoli prosiectau cyfalaf celfyddydol.

Tamara Harvey

Cyfarwyddwr Artistig | Mae Tamara wedi bod yn Gyfarwyddwr Artistig ers 2015. Mae ei chynyrchiadau wedi cynnwys Home, I’m Darling ac Orpheus Descending.

Steve Tompkins

Pensaer | Cyfarwyddwr a sylfaenodd Haworth Tompkins ac mae Steve yn arweinydd rhyngwladol ym maes cynllunio theatr. Cafodd ei enwi fel y person mwyaf dylanwadol ym myd y Theatr ym Mhrydain gan The Stage.

Jessica Daly

Pensaer | Ymunodd Jessica â Haworth Tompkins yn 2012 a daeth yn Gyswllt yn 2018. Mae’n gweithio ar draws prosiectau theatr, diwylliannol a chymunedol y stiwdio.

Will Mesher

Ymunodd Will â Haworth Tompkins yn 2001 a daeth yn Gyswllt yn 2013 a Chyfarwyddwr Cyswllt yn 2018. Roedd yn Bensaer Prosiect ar gyfer Cam 2 o adnewyddu ac ymestyn Llyfrgell Llundain a'r Liverpool Everyman.

Pat Nelder

Cyswllt Datblygiad Cyfalaf | Mae Pat wedi gweithio i Theatr Clwyd ers 1978. Mae’n adnabod yr adeilad yn well nag unrhyw un arall a byddai’r prosiect yma’n llawer anodd hebddo ef!

Aldo Rinaldi

Arbenigwr ar Gelf Gyhoeddus | Mae Aldo yn guradur celf annibynnol, cynhyrchydd ac ymgynghorydd celf gyhoeddus. Arferai Aldo weithio fel Uwch Swyddog Celf Gyhoeddus gyda Chyngor Dinas Bryste, un o’r dinasoedd mwyaf blaenllaw yn y DU am gomisiynu celf gyhoeddus.

Bedwyr Williams

Arbenigwr ar Gelf Gyhoeddus | Mae Bedwyr wedi comisiynu a chyflwyno mwy na 50 o weithiau celf gyhoeddus ar gyfer prosiectau cyfalaf. Mae’n gweithio ar draws cyfryngau amrywiol, gan gynnwys perfformiad, fideo, cerfluniau a thestun, gan ddod â nhw at ei gilydd yn aml fel gosodiadau mwy.