Llun gan Howarth Tompkins

Adeilad Byd

Mae Theatr Clwyd yn adeilad nodedig ac ers 40 mlynedd mae wedi gwasanaethu ei chymunedau gyda theatr a chelfyddydau o safon byd. Ond heb waith ailddatblygu brys, mae’r theatr yn wynebu bygythiad o gau, gan adael cenedlaethau’r dyfodol heb ased diwylliannol mwyaf gwerthfawr Gogledd Cymru.

Mae hwn yn gyfle unigryw mewn oes i ddatblygu adeilad sy’n arwain yn rhyngwladol gyda’i rinweddau gwyrdd, sydd â chyfleusterau eithriadol ac sy’n gartref ysbrydoledig i gynulleidfaoedd, artistiaid yn ymweld a phawb yn ein cymunedau ni am flynyddoedd i ddod.